Csatornázási beruházás kivitelező szakasza

Előzmények

A Támogató Környezet és Energia Operatív Program (továbbiakban: KEOP) keretén belül Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0044 azonosító számon regisztrált, 2010. év augusztus hó 27. napon befogadott projekt javaslatot/pályázatot nyújtott be, a jelen Támogatási Szerződés mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (amelyek akkor is a jelen Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen Támogatási Szerződéshez nem kerülnek csatolásra), amelyet a Támogató 2011. év október hó 5-én kelt támogató levél szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A jelen Támogatási Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a projekt javaslat/pályázat mellékleteként benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a jelen Támogatási Szerződéshez.

A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: 2011. év 12. hó 16. nap.

Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Kedvezményezett köteles haladéktalanul bejelenteni. A Projekt megvalósításának kezdő időpontja azonban nem lehet későbbi, mint a tervezett időponttól számított három hónap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2006. év 12. hó 20. nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt megvalósulása, befejezése és lezárása

3.3.1. A Projekt megvalósulásának napja: 2014. év 07. hó 07. napja.

A projekt az
Európai Unió támogatásával
valósul meg

A csatornázási projekt teljes tervdokumentációja itt megtekinthető:
Bs_Vk_csatornazasi_tervek.pdf